Naziv operacije: Optimizacija poslovnih procesov ČIS TEAM (OptiProcesČisteam)

Opis operacije
V okviru operacije OptiProcesČisteam bo podjetje, skupaj z zunanjim izvajalcem, optimiziralo procese v podjetju Pro Čis-team. zajemala analizo obstoječih procesov, pripravo predloga za optimizacijo procesov, izvedbo delavnic za optimizacijo procesov in opredelitev delovnih mest ter odgovornosti v povezavi z izboljšanimi procesi.

Namen
Namen operacije je optimizirati poslovne procese na področjih: proizvodnje, prodaje, marketinga, trgovine-skladiščenje, storitev čiščenja, komunikacije, nabave, financ in vzdrževanja v podjetju Pro-Čisteam.

Cilji operacije:
Cilj operacije je analiza obstoječih procesov, priprava predloga za optimizacijo procesov, izvedba delavnic za optimizacijo procesov in opredelitev delovnih mest ter odgovornosti v povezavi z izboljšanimi procesi.

Rezultati operacije:

  • Vključiti 25 zaposlenih, ki bodo sodelovali pri izvajanju operacije
  • Izvedba 16 srečanj projektne skupine s svetovalcem
  • Izvedena analiza poslovnih procesov
  • Pripravljen dokument za izboljšanje poslovnih procesov
  • Dosežene izboljšave poslovnih procesov

Višina subvencije: 40.000 €

Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.