Invalidske kvote

Invalidska podjetja in zaposlovanje invalidov

Delodajalci, ki ne zaposlujejo predpisanega odstotka zaposlenih invalidov, so dolžni mesečno ob izplačilu plač plačati prispevek v Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov (vir: http://www.svzi.gov.si/index.php?dep_id=3). Za vsakega manjkajočega invalida mora delodajalec plačati 70 % minimalne plače na dan izplačila plač.

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov v 64. členu določa tudi možnost nadomestne izpolnitve kvote, in sicer s sklenitvijo pogodbe o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem ali zaposlitvenim centrom.

Ker smo registrirani kot invalidsko podjetje, vam ob sodelovanju z nami lahko ponudimo tudi odstopljene invalidske kvote in s tem možnost zmanjševanja vaših stroškov poslovanja.

V kolikor vas zanima izpolnitev nadomestne invalidske kvote, vam v dogovoru z vami in vašimi željami pripravimo informativni izračun poslovanja z našim invalidskim podjetjem.