Zaposleni

Zaposleni so največje bogastvo

Skrb za naše zaposlene je prvotnega pomena. Zaposlenim želimo nuditi strokovno, motivirano delo v urejenem in ustvarjalnem okolju, z možnostmi dodatnega izobraževanja in usposabljanja.

V Skupini ČIS-TEAM trenutno zaposlujemo 170 sodelavcev, od tega nudimo zaposlitev najmanj 60 osebam z omejitvami. V sklopu invalidskega podjetja in zaposlitvenega centra nudimo tudi možnost zaposlitvene rehabilitacije in usposabljanja.

Omogočamo socialno vključenost in možnost vključitve v delovno okolje osebam z omejitvami, zaposlujemo tudi osebe v zaščitni in podporni zaposlitvi. Delovna mesta prilagodimo posameznikovim omejitvam.

O pomenu zaposlenih priča tudi pridobljen certifikat Družini prijazno podjetje.